Polityka Prywatności, obowiązująca od dnia 25 maja 2018 roku.

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, udzielamy Państwu niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dorota Szadurska, ul. Bolesława Chrobrego 16/5, 50-254 Wrocław (kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub numerem telefonu (+48) 792 927 451) - zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie Sprzedawcą i Dostawcą Usług.

2. O jakich danych osobowych mowa?

Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług (sprzedaż kociąt, konsultacje behawioralne). W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

a) w przypadku zawartej umowy kupna kota (dokonanie przez Państwo zakupu) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie - podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

b) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno–podatkowych - podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

4. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane żadnym innym odbiorcom

Informujemy też, że Administrator jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

5. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy, zawarcia umowy kupna, kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego.

6. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów:

a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie kupna przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,

- nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

b) Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte.

7. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości zakupu usług i produktów należących do Administratora.

8. Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3, mogą być wycofane w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Z kim mogą się Państwo kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pod numerem telefonu (+48) 792 927 451

 

II. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Administrator (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Co to są pliki cookies?

Ciasteczka (z ang. cookies) to małe pliki, które podczas odwiedzania różnych stron w internecie są zapisywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika.

Co zawierają i do czego są wykorzystywane pliki Cookies?

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika i wygenerowany unikalny numer. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie urządzenia, z którego korzysta użytkownik i rodzaju używanej przez niego przeglądarki. Wszystko po to, aby móc wyświetlić stronę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i zoptymalizować przeglądanie stron internetowych.

Pliki cookies są również wykorzystywane w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy poruszają się po stronach internetowych. Umożliwia to ulepszanie zawartości i struktury stron internetowych.

Usuwanie plików cookies:

Jeśli korzystacie Państwo z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), proszę zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia.

Wyłączenie plików cookies może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji naszego serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania plików cookie nie blokuje natomiast dostępu do treści zamieszczanych w naszych stronach www.

 

23.08.2024: Warsztat 
"Stres u kotów. Przyczyny, sygnały, zapobieganie."
180 zł, nagranie 3 miesiące.

Rejestracja: >>>>>>>>>>

Poznaj kota! Webinary do wykupienia z dostępem na 3 miesiące.

Koszt pojedynczego webinaru: 180 zł.

Formularz rejestracyjny